Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 14-07-2014
Cái lưỡi của con này mà bj thì khỏi bàn
Hay và ý nghĩa | 14-07-2014
Đừng để World Cup làm tổn thương đến những người thân yêu của bạn
Hay và ý nghĩa | 14-07-2014
Không phải à mà thôi mà đắng cmn lòng luôn. Con đàn bà phản bội
Video Hài | 14-07-2014
Thằng cờ hó cảnh sát kia tập này nhọ vồn
Video Hài | 14-07-2014
Lại là nhạc Thái, cười đau cmn bụng. (có sub)
Hay và ý nghĩa | 14-07-2014
Cho dù bạn không phải là người nặng tình cảm  nó sẽ cướp nước mắt của...
Video Hài | 14-07-2014
Đây là lí do hồ ngọc hà phải li dị