Thánh chửu Linda xin lỗi trực tiếp ca sĩ Lệ Rơi. Nhận được một số comment nói rằng ở clip trước Linda không nói 1 lời xin lỗi với anh Lệ Rơi . Lần này, Linda đính chính lại xin lỗi Lệ Rơi đồng thời nhắn nhủ vài lời với chị em thế giới thứ 3
Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 05-07-2014
Hình như nổi tiếng khiến con người ta thay đổi
Video Hài | 04-07-2014
Giọng chú này hay vãi, nghe truyền cảm vậy ta
Video Hài | 04-07-2014
Vãi cả gái nông thôn, nhảy nhìn ức chế vãi
Video Hài | 04-07-2014
Cha mẹ ơi, anh lệ rơi được phỏng vấn hản hoi, bó tay