Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 29-01-2013
... 1 năm kinh tế buồn ... doanh nhân buồn ... kinh doanh buồn ... và tôi cũng buồn ... .....
Video Hài | 29-01-2013
Đánh solo thì Tạ gà lắm, đánh tay cũng gà lun, dc cái đánh ghế, đánh ghế gặp đán...
Video Hài | 29-01-2013
Ước gì được như anh ấy
Video Hài | 29-01-2013
Chỉ có thể là Hải Phòng thành phố tôi yêu :D
Video Hài | 29-01-2013
Đi cưa gái mà bị tào tháo đuổi thì tính sao đây các thím ??? Đời không như là m...
Video Hài | 28-01-2013
Đúng là yêu nhau vì sinh lí quý nhau vì đồng tiền mà ^^
Video Hài | 28-01-2013
Vãi hàng con đại bàng, vãi đái con gà mái =]] hát và guitar đều cool
Video Hài | 28-01-2013
Nơi FA bắt đầuChế bài Nơi tình yêu bắt đầuChỉ chế cho vui nhà vui cửa, không nhằm ...