Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 13-11-2013
Wow, máy này quá dữ, chắc là mắc tiền lắm, thật là sáng tạo
Hay và ý nghĩa | 13-11-2013
Wow, con cá mà làm dc công trình đẹp như kiến trúc sư vậy đó, chỉ thắc mắc là sao ...
Hay và ý nghĩa | 13-11-2013
Nhìn mong manh nhẹ nhàng thật đó
Hay và ý nghĩa | 13-11-2013
Cần 100000 bức ảnh chụp để tạo ra video clịp này, đủ đồ chơi luôn Canon 5D MkIIICano...
Hay và ý nghĩa | 13-11-2013
Đấm? Lá? Kéo? Dù tay bạn ra gì thì bạn cũng thua hết. Trùm oản tù tì đâu vào đây...
Hay và ý nghĩa | 13-11-2013
Số lượng Domino sụp đổ trong clip là một con số không quá lớn, chỉ rơi vào khoảng 25...
Hay và ý nghĩa | 13-11-2013
Bó tay, xe đồ chơi mà chạy 329 km/hr, văng trúng ai thì xác cmn định
Hay và ý nghĩa | 13-11-2013
Ai đang FA nặng thì gấp tớ 100 USD mới nhanh có gấu nha