Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 18-06-2013
Hồ Lô Biến phong cách mới
Video Hài | 18-06-2013
Like vì hóa tráng và biểu cảm nào
Hay và ý nghĩa | 18-06-2013
Tưởng súng không có đạn ...ai dè :D
Video Hài | 18-06-2013
Bạn có nhận ra ai không? Chính là anh chửi Lùn Kiêu Sa đó :))
Video Hài | 18-06-2013
Chủ đề cũ , nhưng cách chửi mới.. ban kiểm duyệt xem xong phát nhục các thím ạ.....
Video Hài | 17-06-2013
Cũng có đốii thủ đó nha.anh em vào xếp gạch. PS: Quảng cáo thuốc 1 ngừoi khỏe 2 ngư...