Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 16-08-2014
ĐỪNG .... CÓ BẦU ĐÓ EMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Hay và ý nghĩa | 16-08-2014
Cáii này!! thánh nào khi cưới về tầm 80 tuổi rồi liệt cmn dương nó cũng cho...
Video Hài | 16-08-2014
Lột áo mà đổ cả mồ hôi nách =))
Video Hài | 16-08-2014
Xin các bạn đừng giễu cợt ! chúng ta phải có trách nhiệm chung tay cùng xã hội...
Video Hài | 16-08-2014
Xin các bạn đừng giễu cợt ! chúng ta phải có trách nhiệm chung tay cùng xã hội...
Video Hài | 16-08-2014
Ậc Hơ Hơ ha Hờ . Bố chúng mày cười thế kia thì ông nội tao cũng ko hát được...
Video Hài | 16-08-2014
Thốn đến tật rốn. đợi cả ngày chơi dc 1 trận.mừng quẫy đuôi
Hay và ý nghĩa | 16-08-2014
Bài: Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non cho thánh nào muốn nghe nhéanh này hát hay hơn bản...