Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 12-04-2014
Ù má sợ qa', xem lại 2 lần cho chăc ăn.
Video Hài | 12-04-2014
Đúng là " Tiên Học lắc, Hậu Học bay, đập đá quay tay tu thành chính quả "
Hay và ý nghĩa | 12-04-2014
Theo mình bít thì CTD gia đình nhà võ ,CTD dc mẹ cho vào Thiếu Lâm học từ ...
Video Hài | 12-04-2014
Mình nhận ra một điều rằng !nếu đá giỏi như thế thì phải đi kèm 1 đôi chân tốt ...
Video Hài | 12-04-2014
Mặt đúc bằng titan đạn bắn không thủng nổi
Video Hài | 11-04-2014
Skill đậu xe có bạn nào muốn thử.Driving skill, Driving Motor, lái xe một bánh.
Video Hài | 11-04-2014
Mát xa chim nè các bác.
Video Hài | 10-04-2014
Nhìn là thấy có mấy đứa ngáo đá rồi. Thiệt tình cái tụi này, muốn nhảy thì chỗ k...