Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 11-02-2014
Fide đại vương đây mà, từ hồi đánh với Sôn Gô Ku tới giờ mới gặp lại nhìn khác ...
Hay và ý nghĩa | 11-02-2014
E có thể chơi được 5 loại đàn, nhưng hôm nay e xin chơi 1 loại đàn mà e thành thạo...
Video Hài | 11-02-2014
Riêng Mèo thì a nhận về nuôiko thịt nhéthật đấy
Video Hài | 11-02-2014
Đi đám cưới chuyên môn có mấy thằng lầy lội ntn, bẩn bựa vãi ra, éo biết sao nó đ...
Hay và ý nghĩa | 11-02-2014
Tôi thích đi dưới mưa vì lúc đó không ai biết tôi đang......................... đái ...
Video Hài | 11-02-2014
Vâng, Em Đã Làm Và Bây Giờ Đang Bắt Sóng Ở Nhà Thương Cho Mấy Thằng Điên