Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 04-05-2013
Ai cũng có tuổi thơ, nghe rơm rớm nước mắt...lại muốn bỏ học về quá.
Hay và ý nghĩa | 04-05-2013
Có đoạn nhìn thây số trên quần đùi là 14 đấy, đoạn đá với barca ấy :)
Video Hài | 04-05-2013
Hôm nào lượm được cuốn sổ này nhỉ
Hay và ý nghĩa | 03-05-2013
Ta tưởng tượng.. tận tim ta.. từ từ tàn tật Tiếng thân thương.. thì thấp thỏm.. th...