Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 04-06-2014
Phát ra loa đi thanh niên tình nguyện làm cho nó máu chiến.
Hay và ý nghĩa | 04-06-2014
Đừng thấy cụ già mà khinh cụ nhé - Quá đỉnh nuôn
Video Hài | 04-06-2014
=)) Cảm ứng, mỗi khi vuốt qua, có tiếng kêu 'cạnh cạnh'
Video Hài | 04-06-2014
Phong cách mới lạ rất hay,thanks....cho em xin cái style cha cha thái này ...
Video Hài | 04-06-2014
Nhảm nhưng anh thích
Hay và ý nghĩa | 04-06-2014
Tôi dám chắc đây là thí sinh nhọ nhất năm vì còn gì nhọ hơn khi 1 mình cân 18...