Em cho con cờ hó nhà em nó ăn.
Nó bảo rằng : Shit sạch hơn Shit sạch hơn Shit sạch hơn Shit sạch hơn Shit sạch hơn Shit sạch hơn Shit sạch hơn Shit sạch hơn Shit sạch hơn Shit sạch hơn Shit sạch hơn Shit sạch hơn Shit sạch hơn Shit sạch hơn Shit sạch hơn Shit sạch hơn Shit sạch hơn Shit sạch hơn Shit sạch hơn Shit sạch hơn Shit sạch hơn Shit sạch hơn Shit sạch hơn
Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 05-05-2014
Anh rất ít khu đu dây nhưng 1 khi đã đu thì rất là ngu
Video Hài | 05-05-2014
Ếu bằng mình cột sợi chỉ vào nút khóa lon bia rồi thắt vào tờ rym.. e...
Hay và ý nghĩa | 05-05-2014
Hãy Làm Theo Anh Ấy Ở Việt Nam, Bạn Sẽ Trải Nghiệm Được Cảm Giác Phò Mũ
Hay và ý nghĩa | 05-05-2014
Nhìn cái eo thấy khó thở vãi @@ nhỏ như vầy thì phổi nào chịu nỗi trời @@
Video Hài | 05-05-2014
Thường thì giấc mơ kiểu này kết thúc bằng việc thay quần :))
Video Hài | 05-05-2014
Con thỏ, ăn cỏ, rúc vô hang nằm ngủ...Con người. ăn đu đủ, rồi đi đ... :)))
Video Hài | 05-05-2014
1 trại để sổng mất 5 giáo sư tiến sĩ thế này thì bị đuổi CMN việc rồi
Video Hài | 05-05-2014
Fap.....fap....fap oh~ o~....repplay...fap~~ fap~~ ã ã ã á á oo~ ~~~~ fap fap .......repplay .....