Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 20-02-2014
Hồi đó mẹ nó có thai đến bài nhạc này thì nó trong bụng đạp mẹ đau quá nên vỗ v...
Video Hài | 20-02-2014
Không có tuyết nên chơi hơi vất vả
Hay và ý nghĩa | 20-02-2014
Phối hợp với cây cột quá pro luôn
Video Hài | 20-02-2014
Vãi cả phân biệt chủng tộc, tội anh đen
Hay và ý nghĩa | 20-02-2014
Cách người bố trở về từ Afghanistan gặp lại con gái mình