Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 18-03-2014
Quảng cáo kotex thì thế éo nào ý nhờ !
Video Hài | 18-03-2014
Em đã ói 3 lần sau khi xem clip này :'(
Video Hài | 18-03-2014
Thế íu nào nó ăn ko bỏ cái gì mà đến cuối nó lại khuyên đừng ăn hạt. khốn nạn =...
Video Hài | 17-03-2014
Thằng nào ko thấy nó cán wa thì gãy hết
Video Hài | 17-03-2014
Hài vãi lúa mà sao thằng huấn luyện viên to con vậy ra
Video Hài | 17-03-2014
Có ai thế con chó tự sướng bao giờ chưa
Video Hài | 17-03-2014
Bên đó họ rảnh ghê haaaaa