Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 24-06-2013
Bác ấy chỉ đùa thôi. vừa dọa, vừa đùa. chết cười! thư giãn thôi rồi
Video Hài | 24-06-2013
Hay ghê đây các bác. công phu lắm đó    
Hay và ý nghĩa | 23-06-2013
Oh my God. A ấy phong cách chất v~ quá. Phiêu quá. Cho mình hỏi tên tuổi nghệ danh a chơ...
Video Hài | 23-06-2013
Với quả Hadouken này thì sôn gô ku phải gọi bằng " cụ "
Video Hài | 23-06-2013
Max Volume để cảm nhận !!!
Video Hài | 23-06-2013
Hồ Quang Hiếu không thích điều này