Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 12-11-2013
Tên trộm mặc đồ công an ăn cắp điện thoại Galaxy S3, chắc là giả công an rùi, chứ c...
Video Hài | 12-11-2013
Nhìn cưng cưng mà sao nó giang hồ vậy nè, chẳng coi ai ra gì
Hay và ý nghĩa | 12-11-2013
Extra - Origami có lẽ là quảng cáo về sungum duy nhất theo hướng cảm động về tình cha ...
Hay và ý nghĩa | 12-11-2013
Bay thì đẹp đó mà tốn điện wá đê
Hay và ý nghĩa | 12-11-2013
Đúng là cho đi thì sẽ nhận lại, dù có thể sau bao nhiêu năm đi nữa, clip hay lắm mọ...
Hay và ý nghĩa | 12-11-2013
Mất hết 11 tháng, 3000 bức ảnh và rất nhiều cafe cho mọi người
Video Hài | 12-11-2013
Pha này chắc tập dữ lắm mới thuần thục vậy nè, hại não cả đội bạn và khán giả...