Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 13-05-2014
Đây là loài động vật đặc hữu của việt nam..yêu cầu đc bảo vệ
Hay và ý nghĩa | 13-05-2014
Hát thì lo mà hát nhìn anh làm gì...... không phải cứ hát hay là a yêu đâu....
Hay và ý nghĩa | 13-05-2014
Dự là có giây thứ 44 anh ấy sẽ ngã....vì em nghe thấy tiếng "Đùng"
Video Hài | 13-05-2014
Múa kiểu...chim sa cá lượn.... dẻo thế cơ mà :))))
Video Hài | 13-05-2014
Tôi đang comment bằng 1 tay , tay con lại tôi đang che đi cái clip thiếu nghiêm túc này ...
Video Hài | 13-05-2014
Định mệnh dang coi thi thèng kia quang cái vòng hoa vào cổ mất cả hứng
Hay và ý nghĩa | 13-05-2014
Chị ý đọc rap sao ấy! =(( Không đúng nhạc tí nào hết! :((
Video Hài | 07-05-2014
Tồn tại bao nhiêm năm mà không bằng thằng trẻ con :((