Yeah.
Để tao nói cho m` nghe.
Về những sự thật 
M` có thể chưa từng đc nghe.
Nhưng nhìu thằng đã nói láo về nó men.
Buzzer band.
Yeah, yeah, yeah.

Du quan tu phẻn phẻn.
Du quan tu bẻng lẻng.
Du quan tu xẻng bẻng xẻng bẻng lẻng tẻng.

Cái bẻng là tẻng ăn cái lẻng làm cái xẻng đi mắng cẻng.
Kem ko có leng ko có beng ko có leng bík hem là qua con lè bẻng lon cái păn du quan à
lẻng lóc mang li ơ lóc mang li như lóc màng nhện như cái l` mẹ,lóc mang le long má l`
mẹ, quánh nó que như cái l` chè.

Dè, dè, dè.

Lùng lỏng à lẻng ầ lắng a long la lay l` lẹng l` lăng le lăng lúng lăng linh qua con lăng
lẻng l` lẻng l` leng lúng lắng à lon,lon lúng lắng à lon.

Lon tắng na ba cha cha pắng na ba cha cha pắng la ba đai cha pắng ba la đai cha bla bla
bla bla bla bla bla.....(lặp lại nhìu lần).

Ba lắng ba ba ba đai chẻng,ba lắng ba ba ba đai lẻng,ba lắng ba ba ba lai chẻng ba la lai là
bẻng ba la lai là chẻng chẻng phẻng phẻng xẻng xẻng tủng xẻng tụng.Pẻng xẻng lẻng
xẻng lẻng xẻng hòng.Pẻng là xẻng à tỏng,bẻng cà lẻng cà tỏng,tỏng cà lẻng cà xục lẳng
cà pẳng cà lén cà hỏn
.
Lỏng cà tẻng cà hon.
Fay 7.
Xép à blong.
Ping nhóc.
Oát đờ fu...er.

Bẳng cà bỏn bẳng à xiu phòng.Phắc cà lai cà tỏng phòng.Phắc cà lai cà tủng à phắc cà lai
cà phắc cà lẻng tòng.

Lẻng tòng lẻng tòng lẻng tỏn xá cà bà lai cà bả lọt lẻng tỏn,phắc ca bà lai cà bả lọt lẻng
mỏn cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha bà hút chóc cà xả ca chóc cà leng teng.

Khi nhóc là chó chó chó khi nhóc là beng leng.

Nhóc là chó đẻ cha ba la lai là chó đẻ cha ba la lai là chó vẻ la chá ca ba lai ca hút chá ca
ba lai ca du hin xẩu chá ca bai la ca tút ba ca hút ba chút chá ba chẩu ba cha chút ba cha
ba chút ba chẩu.
Hút cá ba lai ca ba hút cà cen.Chút cá ba lai ca ba hút cà cen.Chóc cá ba lải cá ba lải cá ba hủ cá ba hủ cá ba bla bla bla bla bla bla (lập lại nhìu lần)
La mả ma chén cà củ.
Lương lai là pỏn.
Lu lái là pỏn pỏn pỏn pỏn pỏn pỏn chèn.
Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 24-07-2013
Có mấy chú công an, làm gì dc ai, bó tay rồi
Hay và ý nghĩa | 24-07-2013
Game ngày càng thật
Hay và ý nghĩa | 24-07-2013
Mọi người hãy dành ít phút để xem cho bạn, cho gia đình, người thân của mình nhé!!...
Video Hài | 23-07-2013
Không thể bựa hơn được nựa rồi
Hay và ý nghĩa | 23-07-2013
Nó có khả năng tự cân bằng ko té 
Hay và ý nghĩa | 23-07-2013
Các bạn chửi con đó là đúng, nhưng mà đéo thấy ai chửi thằng phò kia nhỉ. Mẹ cái ...
Video Hài | 23-07-2013
Tội nghiệp chú hói muốn qua Chelsea mà chưa được, bị chế diễu