Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 03-05-2013
Ta tưởng tượng.. tận tim ta.. từ từ tàn tật Tiếng thân thương.. thì thấp thỏm.. th...
Hay và ý nghĩa | 03-05-2013
Phong cách nhảy chậm max level
Video Hài | 03-05-2013
"Đôi mắt đẹp" - "Đôi môi xinh" - "Cái đầu thần kinh" và "Cái mồm linh tinh"
Video Hài | 03-05-2013
Hết thằng Kún sịp vàng, giờ tới thằng điên này nữa, hát thì hát nhép, nhảy khùng n...
Video Hài | 03-05-2013
Chọi gà xưa rùi, giờ gà chọi chó, con gà cũng máu thật đó