Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 13-05-2014
Cày này dài quá ko vác được qua núi, người nông dân phỉa lám xáo
Hay và ý nghĩa | 13-05-2014
Đã từng mang 1 tình cảm thật đâm sâu r` thất vọng...1 khi đã bước ra đi thì đừng ...
Hay và ý nghĩa | 13-05-2014
Chả hiểu hay như nào nữa ,nghe cứ như thể thím ấy hấp hối trước phúc lâm chung vậy ...
Video Hài | 13-05-2014
Tôi đã khóc khi nhìn thấy máy gặt lúa này :((( 
Video Hài | 13-05-2014
Nó nhảy MJ kết hợp với cả thái cực quyền Võ Đang
Hay và ý nghĩa | 13-05-2014
Hãy rời mắt khỏi cái điện thoại,tắt màn hình điHãy hòa mình với xung quanh và sống...
Video Hài | 13-05-2014
Bác nào khỏe vào "giao thôg" cho cái thằng hát nó nói tiếng người đi hộ cái nhể ;))...