Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 19-07-2013
Má ơi, coi mà cười bể bụng
Hay và ý nghĩa | 19-07-2013
Nhìn nó mạnh kinh khủng thật, dùng khủng bố dc đó
Video Hài | 19-07-2013
Chất thật , vậy cũng dám chạy
Video Hài | 19-07-2013
@.@ Hay nhất đoạn cuối. Bá đạo thiệt
Video Hài | 18-07-2013
Hài không đỡ nổi, fuck me fuck me
Video Hài | 18-07-2013
Đời nào tao cãi với mấy anh công an giao thông đâu... tao còn cho tiền mấy ảnh nữa đ...