Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 12-08-2013
Thêm 1 thanh niên thằng cẳng vì dám đùa với thuốc lào
Video Hài | 12-08-2013
Đang căng thì đứt dây đàn :)) kết đoạn dòng đời xô đẩy của chị vãi :))
Video Hài | 12-08-2013
Nhờ trời cứ mưa tràn ướt làm phố tôi nay ngập lụtKhi lúc tan tầm người và xe nối n...