Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 29-03-2014
Bản cover này dài hơn 5 phút kể lại câu chuyện tình yêu đồng tính của hai nam sinh. H...
Video Hài | 29-03-2014
Chôn thằng này đi, mặt bựa wá
Video Hài | 29-03-2014
Ngày xưa mặt mình cũng dày bằng thằng này thì có gấu cmnr
Video Hài | 29-03-2014
Chuẩn bị hành quân.... Lần đầu tiên trong đời các anh em được dùng bvs :))
Hay và ý nghĩa | 29-03-2014
Chiỉ nhìn thôi mà đã mún ăn rùi
Hay và ý nghĩa | 29-03-2014
Cái xe nỳ có phải đội nón bảo hiểm ko nhỉ