Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hình Vui | 28-02-2013
Cùng xem cùng cưới té ghế nha mọi người
Video Hài | 28-02-2013
Đỉnh quá :v quả xếp chữ cuối cùng thì đúng là từ trc tới nay chưa từng thấy :v...
Hay và ý nghĩa | 28-02-2013
Dạo này Việt Nam hay ăn cắp ý tưởng quá đi tuy nhiên MV này lại có sự đầu tư nên ...
Video Hài | 27-02-2013
"Trật tự, trật tự tới!!" =))
Hay và ý nghĩa | 27-02-2013
Phát cuối đã mắt thật,,,,,,,,,,,,,,,,,,@
Video Hài | 27-02-2013
KHI ANH ĐI KHÔNG CẦN AI ĐƯA TIỄN KHI ANH VỀ 7/8 THẰNG KHIÊNG TRÊN BIA MỘ KHẮC 8 CHỮ THI...
Video Hài | 27-02-2013
Tàu khựa cũng ráng hát nhép nhạc nga