Để ý thấy anh ấy toàn làm như thế với người da đen, chỉ có 1 anh kia là vui vẻ tạo dáng, còn hầu hết đều tỏ ra khó chịu và có thái độ tiêu cực. Có thể thấy dân da đen rất kì thị dân da trắng -_-
Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 07-07-2014
Sợ vãi cả cứt :)) vãi chó
Video Hài | 07-07-2014
-Holywood hân hạnh tài chợ chương trình này
Video Hài | 07-07-2014
THU đến và đi như những gì đã sắp đặt TRANG giấy trắng đâu thể mờ đi...
Video Hài | 06-07-2014
Thánh chửu Linda xin lỗi trực tiếp ca sĩ Lệ Rơi. Nhận được một số comment...
Video Hài | 05-07-2014
Hình như nổi tiếng khiến con người ta thay đổi
Video Hài | 04-07-2014
Giọng chú này hay vãi, nghe truyền cảm vậy ta
Video Hài | 04-07-2014
Vãi cả gái nông thôn, nhảy nhìn ức chế vãi