Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 15-05-2013
Và đây là video cuối cùng anh ấy up sau khi cho 2 anh kia xem! :))
Video Hài | 15-05-2013
Haha chú THẮNG ấy cầm cái canh j ấy nhĩ ? Phải chẳng dầu ăn ?????? =))
Hay và ý nghĩa | 15-05-2013
Rất hay!! Ý nghĩa cả 1 đời người cho tới lúc chết
Hay và ý nghĩa | 15-05-2013
Đi xe mà gặp anh này để cái nón nữa xuống dưới đất thì hết tiền lẻ vs nó cmr...=]...
Video Hài | 15-05-2013
 Khổ thân chú bạn trai của siêu vòng 3 Kim Kardashian
Hay và ý nghĩa | 15-05-2013
Áp dụng với gấu được lắm à nha
Hay và ý nghĩa | 15-05-2013
Tay trái phải lực lắm mới bấm được thế !!! hjx ước gì mình được như anh ấy !!...