Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 13-02-2014
Hình như em có điều muốn nóiCứ ngập ngừng rồi thôiVà có lẽ em cũng không biết rằn...
Video Hài | 13-02-2014
Tôi đã khóc khi thấy iron man :((((
Video Hài | 13-02-2014
Nhật bản là xưa rùi, ngày nay là nhật bựa
Video Hài | 13-02-2014
China vô địch khoản bệnh bựa rùi