Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 06-02-2015
Đứt ruột với phim Võ Tắc Thiên chế =)) Đảm bảo xem không cười, không là...
Video Hài | 06-02-2015
Thế mới thấy sức mạnh đồng tiền và chính tiền mới thấy con gái bây giờ...
Hay và ý nghĩa | 06-02-2015
Nói hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh nhưng Cô kia nói gì với anh ta...
Video Hài | 06-02-2015
Bắt rắn chuyên nghiệp :3 cười không nhặt được mồm :3
Video Hài | 06-02-2015
Tao tưởng thảy suống mương ko à đau cả ruột, mỏi quai hàm     
Video Hài | 06-02-2015
=))) k nhặt được mồm A húuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuu
Hay và ý nghĩa | 06-02-2015
Có thể là có hố ngầm hoặc cống ở đấy do có bụi cây ở đó nó...
Video Hài | 06-02-2015
Ở quê tao ko giống này. Người ta ném luôn xe đi bộ về nhà sáng hôm sau có đứa...