Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 05-05-2014
Bụng nó bự rồi kìa ! hãy chôn nó trước khi đẻ trứng :v
Video Hài | 05-05-2014
Đúng là quái vật...đến Cmn gái ngon như thế mà nó còn đánh bay đến tận sao hỏa...
Hay và ý nghĩa | 05-05-2014
Nhảy cũng đc nhưng ai bít vì sao em nó eo cười cái nào k? 
Video Hài | 05-05-2014
Thằng bên trái nghe nó chửi như hết Hít le chửi quân nó =))
Video Hài | 05-05-2014
Em cho con cờ hó nhà em nó ăn.Nó bảo rằng : Shit sạch hơn Shit sạch hơn Shit sạch hơn ...
Video Hài | 05-05-2014
Anh rất ít khu đu dây nhưng 1 khi đã đu thì rất là ngu
Video Hài | 05-05-2014
Ếu bằng mình cột sợi chỉ vào nút khóa lon bia rồi thắt vào tờ rym.. e...