Khơ man móc cha...móc chê...Khơ man móc cha...móc chê...Khơ man móc cha...móc chê...Khơ man móc cha...móc chê...Khơ man móc cha...móc chê...Khơ man móc cha...móc chê...Khơ man móc cha...móc chê...Khơ man móc cha...móc chê...Khơ man móc cha...móc chê...Khơ man móc cha...móc chê...Khơ man móc cha...móc chê...Khơ man móc cha...móc chê...Khơ man móc cha...móc chê...
Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 04-04-2014
Nuôi chó mà có đk như vầy thì con nào mà chẳng quý, cứ như mấy con Vàng ở VN thì c...
Hay và ý nghĩa | 04-04-2014
Khi thành công thì là đẳng cấp với này nọ bla bla còn thất bại là Những thằng ngu nh...
Video Hài | 04-04-2014
Lạy chúa nhảy thôi đừng có cởi đồ
Video Hài | 04-04-2014
Tao có nhiều em gái lắm . Đi tỏ tình toàn đc làm a kết nghĩa , a nuôi , đôi khi có c...
Video Hài | 04-04-2014
Có bác nào chỉ nhìn 2 trái tròn chứ k nhìn trái vuông giống e k
Video Hài | 04-04-2014
Ước gì em biến thành xôiAnh là gà luộc anh ngồi lên trênƯớc gì em biến thành cauĐ...
Video Hài | 04-04-2014
Uống cái này vào rên thì hài phải biết :))
Video Hài | 04-04-2014
Khen thằng đánh đàn can đảm đánh từ đầu đến cuối :'(