Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 22-06-2013
Hát nhép hài thì khó mà ai qua được 2 anh này rồi
Hay và ý nghĩa | 22-06-2013
Đáng nể anh xăm mình râu ria quá
Video Hài | 22-06-2013
ĐỪNG NGHĨ MÌNH BÁ ĐẠO NHẤT KHI TRONG LỚP...COI CHỪNG THẦY CÔ
Video Hài | 22-06-2013
CŨng gọi là có đầu tư và hài hước
Video Hài | 22-06-2013
Hịc gặp baba tớ chắc....................grrrrr­rrrrrrrrrrrrr.................­.là cái chắc ...
Hay và ý nghĩa | 22-06-2013
Áo chị ấy vá 2 chổ... nhưng giọng chị ấy thì lành và đẹp quá...
Video Hài | 22-06-2013
000000000000000000000000000000000000000