Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 30-08-2013
...chứ không phải từng nghe
Hay và ý nghĩa | 30-08-2013
Các nhà khoa học tìm thầy loài cá mập mới "chuyên đi bộ"
Video Hài | 30-08-2013
Vãi cả quảng cáo có đầu tư của vn
Hay và ý nghĩa | 30-08-2013
Một hôm ta đi với nhau, mưa rất nhiều và rất lâu.Trên mái đầu là một chiếc ô ngăn...
Video Hài | 30-08-2013
Học đòi vịnh xuân quyền mới ghê chứ
Hay và ý nghĩa | 30-08-2013
Cưới vợ phải cưới thùy chi ... nghe hát còn sướng hơn lấy chân dài về chả được c...