Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 25-03-2014
Sub:Ì ì ố ô ồ ồ ô ố ô, ì i ố ô ồ ồ ô ố ô, Ì i ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố....
Video Hài | 25-03-2014
Chơi ở đâu hay trò ji cũng vậy, cứ có gái đẹp là có hứng chơi liền :))))))))))   ...
Video Hài | 25-03-2014
Cho ai không hiểuvợ đẹp là vợ người ta, or, vợ người ta lúc nào cũng...
Video Hài | 25-03-2014
Tuột mịa nó hết cảm xúc :))
Hay và ý nghĩa | 25-03-2014
Âm nhạc là cả một tâm hồn, nó không dựa vào tuổi tác
Video Hài | 25-03-2014
Niềm đam mê là mãi mãi nhưng...Vỡ cmn tinh hoàn thì xác định FA đi nha con tờ rai
Video Hài | 25-03-2014
Niềm đam mê là mãi mãi nhưng...Vỡ cmn tinh hoàn thì xác định FA đi nha con tờ rai
Hay và ý nghĩa | 25-03-2014
Clip hay nhưng khá là giống clip "Mirror" của Justin Timberlake