Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 23-10-2013
Tôi rất ghét nghe nhac chế. nhưng ông nầy hát hay quá tôi xem đi xem lai nhiều lần mà...
Video Hài | 23-10-2013
Đàn ông đánh phụ nữ là hèn,bị phụ nữ đánh cũng hèn.túm lại đừng dây vào mấy l...
Video Hài | 23-10-2013
Double hit, không đau vì wá đau
Video Hài | 23-10-2013
Ôh nô, vãi cả gió, máy bay to vậy mà muốn bốc đầu luôn
Hay và ý nghĩa | 23-10-2013
So Mỹ với loài sói, cái gì cũng là nói xấu người khác và tâng bốc bản thân
Hay và ý nghĩa | 23-10-2013
Chắc trong người anh ấy có sẵn cả trăm bộ bài rồi
Video Hài | 22-10-2013
Cả video thích nhất đoạn 9:10  cái zì trên người em, trên mặt em mà anh thích nhất ...