Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 22-04-2014
Nam với nữ binh thường rùi,tui còn giả được tiếng chó nữa cơ
Video Hài | 22-04-2014
Có ai xem đi xem lại 3 lần ko?
Video Hài | 22-04-2014
Tưởng đoạn sau lên được rồi cũng giả thanh từ đầu đến cuối mà công nhận chế hay...
Video Hài | 22-04-2014
Không hiểu sao mười nấy năm trước thằng này thắng được 3.000.000 thằ...
Video Hài | 22-04-2014
Em đấy có hát sao?? Để tao lau bàn phím cái đã rồi nghe lại !
Hay và ý nghĩa | 22-04-2014
Vậy mấy khu rừng bị cháy là do nó hết đấy anh em !!! . Đốt nhà nó đi . không cho nó...
Hay và ý nghĩa | 22-04-2014
Nước ngoài mua Ip về để sáng tạo - Còn Vn mua Ip về để chém hoa quả và chơi FapFap =...