Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 17-01-2014
Mấy anh trẻ trâu chim đang sập sình hahaha
Hay và ý nghĩa | 17-01-2014
Nhớ hồi năm thứ 3 đại học nghe nghiền bài xe đạp và mưa, bây giờ dù đã hơn 5 ...
Hay và ý nghĩa | 17-01-2014
Quẩy ngay và luôn nào mọi người ơi
Hay và ý nghĩa | 17-01-2014
Chả bít hot boy chỗ nào, thấy hơi ẻo lả, bạn quân kun
Hay và ý nghĩa | 16-01-2014
Chúa tể chiếc khăn là đây
Video Hài | 16-01-2014
Thế mới là bản chất của sao việt chứ