Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 01-07-2013
Đây thực ra là một thông báo, một cam kết, rằng sắp tới tui sẽ làm rất nhiều vlog m...
Video Hài | 01-07-2013
Máu nuôi vú hết rồi, có tý nào nuôi não đâu
Video Hài | 01-07-2013
Đang ăn cơm coi thì ráng chịu nha
Video Hài | 01-07-2013
Kết mỗi câu "300 nghìn viết = chữ 3 triệu đồng chẵn" :))
Video Hài | 01-07-2013
Lên bar chán quá . Lên nóc nhà là lên nóc nhà :))))))))))))))))))))))))))))))))))