Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 27-03-2013
Hãy làm những điều mà mình cho là đúng, hãy sống với chính con người của chính mì...
Video Hài | 26-03-2013
Làm thành video , thêm hiệu ứng mới chịu
Video Hài | 26-03-2013
Đừng đánh giá người ta = vẻ bề ngoài nhé, vì bạn chưa chắc bằng người ta đâu...
Hình Vui | 25-03-2013
Cùng xem cùng cưới té ghế nha mọi người
Video Hài | 25-03-2013
Không biết của nước nào làm nhỉ, lợi hại thật
Video Hài | 25-03-2013
Thằng bên cạnh đánh trống muốn cầm dùi trống gõ vào mặt nó lắm đấy =))