Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 22-06-2013
Mình từng thử, toàn phải nạp thẻ chơi típ
Video Hài | 22-06-2013
Nhìn ai cũng bựa, con nào cũng bựa
Video Hài | 22-06-2013
Hát nhép hài thì khó mà ai qua được 2 anh này rồi
Hay và ý nghĩa | 22-06-2013
Đáng nể anh xăm mình râu ria quá
Video Hài | 22-06-2013
ĐỪNG NGHĨ MÌNH BÁ ĐẠO NHẤT KHI TRONG LỚP...COI CHỪNG THẦY CÔ
Video Hài | 22-06-2013
CŨng gọi là có đầu tư và hài hước
Video Hài | 22-06-2013
Hịc gặp baba tớ chắc....................grrrrr­rrrrrrrrrrrrr.................­.là cái chắc ...