Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 18-02-2015
Chắc chắn 100% người xem sẽ bị nhầm giống em
Video Hài | 18-02-2015
Ngan này hăng chiến đấy. khéo giờ đá Ngan lại hay
Video Hài | 18-02-2015
Đoạn đầu ko có tiếng tưởng loa hỏng . Vặn đi vặn lại hỏng mẹ cái loa -_-...
Video Hài | 18-02-2015
Đúng là lạnh gáy với con ma này lun  
Video Hài | 18-02-2015
Em thề là em chi nghe thôi.hihihihi. Tắt tiếng đi nghe hay phết  
Video Hài | 18-02-2015
Quá là khủng khiếp lun, thôi e đi thay quân đây
Video Hài | 18-02-2015
Haha chỉ có thể nói là bỏ của chạy lấy người, nghe cái thím kia cười lúc...