Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 05-05-2014
Cờ líp đúng với cái tên thật
Video Hài | 05-05-2014
Tôi đã từng chứng kiến 1 trường hợp cá rượu chính xác là ăn 2 bát cơm chan rượu...
Hay và ý nghĩa | 05-05-2014
Quá chất luôn bạn ơi :D nhìn thích thật. nhưng bàn phím thế nếu không quen mặt chữ s...
Hay và ý nghĩa | 05-05-2014
1 . Adagio2 . Song from secret garden3 . For Elise4 . Forever In love5 . My heart will go on6 . Noct...
Hay và ý nghĩa | 05-05-2014
Nói thật !.. nước ngoài nó chân thật. nó mới quay lên.. Như việt nam mi...
Video Hài | 05-05-2014
Sịp xám thể hiện tính cách nhàm chán . . . Sịp hồng cho đời nó tươi !
Video Hài | 05-05-2014
Hãy chắc chắn đó là cô gái =))) coi chừng hàng Thái =))
Video Hài | 05-05-2014
Cứ tưởng nó lại đạp đạp giống miếng thịt hôm trước.. tởm vãi tỡm vãi tỡm vãi t...