Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 26-02-2014
Dear penis, I don't think I like you any more, You used to watch me shave,Now all you do is stare at...
Hay và ý nghĩa | 26-02-2014
Ôi mẹ ôi khủng khiếp quá
Hay và ý nghĩa | 26-02-2014
Quân kun đã khóc khi xem clip này
Video Hài | 26-02-2014
Á, thằng này dc
Hay và ý nghĩa | 26-02-2014
1 người chết mang theo chục người. Nói vậy thôi chứ thằng thầu cái cầu xem xong cái c...
Video Hài | 26-02-2014
Cấm rẻ em nha, FA vào ngayyy, ngon lắm