Vờ làm khách mua hàng, người đàn bà chừng 50 tuổi đã dùng thủ đoạn ranh mãnh để lấy trộm tiền trong két của cửa hàng một cách dễ dàng mà nhân viên "không hề hay biết".
Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 22-11-2013
Có qua có lại, toàn hành động đẹp ko nhé
Hay và ý nghĩa | 22-11-2013
Trời ơi con muốn lấy cô này làm vợ, ghê quá đi 28 quả luôn
Hay và ý nghĩa | 22-11-2013
Huyấn luyện ghê thật, ko còn nào dám ăn khi chưa có hiệu lệnh dù thức ăn ngay trước...
Video Hài | 22-11-2013
Phải nó là may mắn nhất 2013, hậu quả của có mắt như mù đây mà
Hay và ý nghĩa | 22-11-2013
Tàn nhưng không phế nhé bà con, mà cũng có thể hồi đó vì freestyle mà anh ấy ngồi x...
Video Hài | 22-11-2013
Em nó thèm sữa kìa mấy anh, ai có sữa đặc cho em nó đe
Hay và ý nghĩa | 22-11-2013
Lần đầu tiên gái mại dâm ra tranh luận công khai, đáng phục thật, công nhận mại dâm...
Video Hài | 22-11-2013
Không ai chết dù cái xe nát bét, té có thế thật