Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 22-05-2013
Anh ấy giúp mình lấy lại hy vọng và niềm tin đã đánh mất
Video Hài | 22-05-2013
Tập đoàn đất xanh đã khởi công dự án Goll Hill . Hitle muốn có ngay một lô :D...
Hay và ý nghĩa | 22-05-2013
ý tưởng hay và kết thúc bi đát quá
Video Hài | 22-05-2013
Một chiều tan về lãnh lương 5 chai bỗng tắt máy lưng chừng Phải đem xe yêu sửa bay 1...
Hay và ý nghĩa | 22-05-2013
Bài này hay quá à. Nhạc và lời đều rất hay!!!
Video Hài | 21-05-2013
Hay vãi công nhận...............ai rảnh làm clip này vậy nhỉ