Cá lớn nuốt cá bé.
Ông trong clip đã mổ bụng sát thủ để giải cứu cho những con cá nhỏ bé tội nghiệp, hành động thật đáng để tuyên dương các bạn à, ông ấy là người tốt.
Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 03-03-2014
Ộp pa xai bén... Ộp pa đón xây...Ộp xầy bá bi... Lá lá la là là...Hế hế hế hế hê.....
Video Hài | 03-03-2014
Lộ ra hãng nào thì hãng đó chắc phá sản, hoặc chú 2 này xài giày china nhỉ
Video Hài | 03-03-2014
Subviet cho các bạn :))Bụp ! toạch toạch-áo nâu :mi bị thần kinh à-nam chính :cấy l** n...
Video Hài | 03-03-2014
Không liên quan.....nhưng fap fap fap =)))
Video Hài | 03-03-2014
Triển vọng của Vpop là đây, hãy mang em đi, đừng cho em cơ hội để tỏa sáng...
Video Hài | 03-03-2014
Trẻ trâu thế...choai cho nó cái vào mặt
Video Hài | 03-03-2014
Ớ ơ ờ...chim tau...ớ cái windown...vãi cả windown