Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 03-07-2014
Dựa váo hướng gió, sải chân tốc độ chạy đà và lực sút , ta có thể kết...
Hay và ý nghĩa | 03-07-2014
Định mệnh!! nhìn con nhỏ sơ qua tưởng em của Tuấn Anh Bùi!!  
Hay và ý nghĩa | 03-07-2014
Phim này mình không thể nào quên được luôn. Lúc tôn ngộ không tự thiêu...
Video Hài | 03-07-2014
Mấy thè này làm ô quế thật fan Pitbull đâu chôn nó :v
Video Hài | 03-07-2014
Tội nghiệp con bé ăn có cây kem mà bị hỏi goài.:....."hỏi nữa ăn...
Hay và ý nghĩa | 03-07-2014
Hay thì có hay đó.Nhưng mà đưa lưng về phía khán giả thì k được đẹp...
Video Hài | 03-07-2014
Cái nhạc chuông của Kimpossibe, là lấy cái nhạc chuông cái hiệu trong siêu nhân...
Hay và ý nghĩa | 03-07-2014
Một cách pause hình ảnh mới.lát mình phải thử với quả màn hình siêu lồi nhà...