Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 01-04-2014
S mấy thằng Mỹ con hay mỹ cha mỹ ông nội! Nói chung là mỹ k có thằng nào xấu hết v?...
Video Hài | 01-04-2014
Công nhận cái ba con sói ở nước ngoài dai thật,,, chứ lấy hàng Việt ra thí nghiệm ch...
Video Hài | 01-04-2014
Cái tay ông già quơ mà cứ cấm đầu xem có quơ bể 2 trái ổi của cô gái kia :((
Video Hài | 01-04-2014
Thằng bình luận cùng trại hay sao mà biết :))
Video Hài | 01-04-2014
Về đi em, ba má đang mong em lắm . đừng làm gì dại dột, ổng bả khổ lắm rồi . đừng ...
Hay và ý nghĩa | 01-04-2014
Nhìn thần thái anh ấy lúc hát kìa, rất nhập tâm, kiểu cống hiến hết mình ấy
Hay và ý nghĩa | 01-04-2014
Cái này trên kênh discovery đã giải thích rồi .bên chicago cũng có trường hợp tương...
Hay và ý nghĩa | 01-04-2014
Mình khẳng định thằng nhỏ tâng bóng được 923 lần vì mình đã xem đi xem lại khoảng...