Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 23-06-2014
Tuy ghép chưa chuẩn lắm nhưng mà ý tưởng của bác làm em buồn cười vãi :))
Video Hài | 23-06-2014
Nhà cạnh con suối đẹp quá ước gì sau này mình cũng được căn nhà ơ địa...
Video Hài | 23-06-2014
A tù trưởng. Sao tù trưởng bỏ bộ lạc đi quẩy thế này? Làm bọn e lo mãi
Hay và ý nghĩa | 22-06-2014
Yêu thương bốn mùa được nhạc sĩ An Hiếu (con trai của nhạc sĩ An Thuyên) sáng...
Video Hài | 22-06-2014
Thật sự, nghe bảo là "cnip" cuối "lên" mình vào xem thử, nhưng khi anh ấy cất cao...
Video Hài | 22-06-2014
Thằng cây chuối nó đang đọc kinh à