Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 28-01-2014
À thằng bố muốn con thay răng nhanh thôi mà!
Video Hài | 28-01-2014
1 .. 2 .. 3 ... (Giọng điệu nghe mạnh mẽ dứt khoát) ... Á á á á .... @_@!!! Thì ra đếm...
Hay và ý nghĩa | 28-01-2014
Mấy thằng này mà qua gặp ăn trộm với học sinh việt nam thì chỉ có mà quỳ lạy. Tuổi ...
Video Hài | 25-01-2014
Nhìn như có ma ấy mà thú vị thật
Video Hài | 25-01-2014
Thich nhất thằng ăn cướp^^
Video Hài | 25-01-2014
Em đã cấm gấu em coi clip này