Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 14-11-2013
Cho đến thời điểm này, mình vẫn không thể hiểu tại sao anh này lại chui được vào v...
Video Hài | 14-11-2013
Em ấy được tự tin dữ dội, nhảy như trong phim zombie ấy
Video Hài | 14-11-2013
Giao thông ngoài bắc thích đội cái nón cối nhìn hài nhỉ, như nông dân, cán bộ ngày...
Hay và ý nghĩa | 14-11-2013
Qúa khổ cho người dân ở những nới bị thiên tai.Cứ sau 1 lần như vậy là mất hết tài...
Hay và ý nghĩa | 14-11-2013
Chiêu bích hổ đu tường là từ trong gách xiếc rùi