Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 20-06-2014
Đây là hậu quả của một đất nước không có "Trung tâm Công nghệ hóa màu"
Video Hài | 20-06-2014
Vâng bại mà không nản anh Tào nói đúng lắm. Dù mất cái nhà rồi nhưng em cầm...
Video Hài | 20-06-2014
Không bựa thì thôi luôn :)),  Thánh parody hiển linh :))
Hay và ý nghĩa | 20-06-2014
Hình vẽ mà nhìn không khác với một bức tranh , thế hình vẽ giống 1 tấm ảnh...
Video Hài | 20-06-2014
Có ai thấy nhức mắt như mình không -_-
Video Hài | 20-06-2014
Để tao chống mắt lên xem bọn bay hạnh phúc được bao lâu >.<
Video Hài | 20-06-2014
Giây 54 ước gì camera ở gần hơn 1 chút để thấy điều đáng coi ở clip này